Hét Motorboot magazine van Nederland
Passie voor varen
100% Motorboot
Actueel

Uitstel verzegeling vuilwatertank

Uitstel verzegeling vuilwatertank
Gepubliceerd op 17 december 2011

De verzegelingsplicht van de vuilwatertank wordt uitgesteld tot januari 2023. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat ook weten dat er een overgangsperiode zal komen. De duur van die periode is nog een punt van overleg tussen het ministerie en de gesprekspartners uit de sector. 

Sinds 2009 mogen recreatieve vaarders geen toiletwater lozen op de binnenwateren. Zwart water mag wel opgevangen worden in een vuilwatertank. Jachthavens met meer dan vijftig ligplekken voor kajuitboten moeten over een walvoorziening voor het legen van de tank beschikken. Toch blijft lozing van de vuilwatertank op het oppervlaktewater veelvuldig voorkomen en het tast het de waterkwaliteit aan. Op basis daarvan ontstaat het plan voor verzegeling van de vuilwatertank vanaf 2021.  Dit plan werd in november 2018 via een motie door D66-kamerlid Tjeerd de Groot ingebracht en een maand later aangenomen door de Tweede Kamer. Het is ook meteen helder dat de belangenorganisaties uit de watersport niets voelen voor zo’n verplichte verzegeling en veel praktische bezwaren zien, zoals bijvoorbeeld bij de handhaving.

Internetconsulatie

In voorbereiding op een wijziging van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) om de verzegelingspicht in te voeren, hield het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in september een internetconsultatie. Iedereen kon op deze wijze zijn of haar visie delen met het ministerie over het voorgenomen besluit. Voor watersporters was dit een uitgelezen mogelijkheid om te reageren. Nu blijkt dat ruim 4.000 mensen van die mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.

Vervolg

Het ministerie gaat in februari 2022 opnieuw om tafel met belangenorganisaties Hiswa Recron, Waterrecreatie Nederland, Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM), het Watersportverbond en de Nederlandse Jachtbouwindustrie (NJI) om onder meer te praten over de lengte van de overgangstermijn. Er wordt ingezet op een termijn van meerdere jaren voor de realisatie van voldoende voorzieningen op de wal, zoals uitpompstations in havens en langs de vaarweg. Daarnaast moeten watersporters de tijd krijgen om een waterzuiveringsinstallatie aan boord te laten installeren.

Zuivering

Inmiddels mogen booteigenaren namelijk wel hun toiletwater lozen op het oppervlaktewater op voorwaarde dat het gezuiverd is. Een wetswijziging daartoe werd in 2019 aangenomen. Een zuiveringsinstallatie is daardoor nu een alternatief voor een vuilwatertank. Ontwikkelaars van zuiveringssystemen moeten er echter rekening mee houden dat het gezuiverde toiletwater geen risico voor de volksgezondheid mag vormen. Daarom moeten zij de eisen van de Zwemwaterrichtlijn oppervlaktewater aanhouden. Hoewel er aan geschikte systemen gewerkt wordt, zijn deze nog niet voor handen in Nederland.

Mogelijk interessante artikelen

Meer berichten in deze rubriek

Voordelen van het Motorboot abonnement
12 keer per jaar thuisbezorgd én online
Onbeperkt toegang tot alle content
12 keer per jaar onze nieuwsbrief
Korting op interessante events
Ik word abonnee van Motorboot al vanaf 60,- per jaar