Het moet voor de pleziervaart mogelijk worden om toiletwater zelf te reinigen aan boord, waardoor het schoon genoeg is om op het binnenwater te lozen. Dat is een voorstel van de minister van Infrastructuur en Milieu. Belangenorganisaties zijn positief over het voorstel. Wel hopen ze dat de industrie voldoende tijd krijgt om een geschikte zuiveringsinstallatie te ontwikkelen. Tegelijkertijd buigt de minister zich over maatregelen om de handhaving van het lozingsverbod te verbeteren. Dat zou kunnen resulteren in een verplichte verzegeling van de vuilwatertank.

Door Lilian Verdoorn

Klik op de link of pagina-afbeelding om het hele verhaal te lezen.

Lozingsverbod onder de loep | Motorboot.com