Hét Motorboot magazine van Nederland
Passie voor varen
100% Motorboot
Specials

In de kaart spelen

Vergelijking navigatie-apps
Gepubliceerd op 20 juli 2023

Lezerspanel: Vergelijking navigatie-apps

Wie in de appstores gaat zoeken naar navigatie-apps mag zijn of haar borst nat maken. De keuze is reuze. Maar hoe werken al die apps nu eigenlijk en wat zijn de verschillen? Het Motorboot-lezerspanel heeft een zomer lang in totaal zeven apps uitgeprobeerd op de smartphone of tablet, zowel bij de reisvoorbereiding als bij het varen zelf. Het leverde een rijke verzameling aan gebruikerservaringen op om mee te wegen bij de aanschaf en het gebruik van een navigatie-app. 

Door Jolanda Schneider

Navigatie-apps zijn niet meer weg te denken uit pleziervarend Nederland. Ook veel motorbootvaarders maken graag gebruik van de digitale waterkaarten en routeplanners die de apps te bieden hebben. Degenen die al langer varen zien de apps vaak als handige aanvulling op digitale kaarten op een laptop of in de plotter van hun schip. Makkelijk om er even bij te pakken als je thuis je vaarplan aan het voorbereiden bent of onderweg om snel de actuele informatie te vinden over een sluis op je route. Anderen gebruiken navigatie-apps als enige bron van informatie over vaarwegen bij het varen: Dat kunnen nieuwe watersporters zijn. Mensen met een sloep die alleen dagtochten maken en een kleine actieradius hebben. En vakantiegangers die een boot huren en verder nooit varen. Hoe je ook gebruik maakt van de apps, je zou ervan uit moeten kunnen gaan dat de informatie die ze bieden betrouwbaar is en liefst zo volledig mogelijk. Een snelle scan van de apps in het voorjaar van 2022 liet echter zien dat de onderlinge verschillen aanzienlijk zijn: in vormgeving, in gedetailleerdheid van de kaarten en in informatie en tools die geboden worden. Maar wat zegt dat over het gebruiksgemak van deze apps? Deze vraag hebben we bij het lezerspanel van Motorboot neergelegd.

Foto’s: In Motorboot telde het artikel acht pagina’s.

Uitgangspunten

Dit lezerspanelonderzoek is bedoeld om beter inzicht te krijgen in de verschillen tussen navigatie-apps bij regulier gebruik aan boord. Het is geen vergelijkende test, die resulteert in een winnaar en een verliezer. Immers zoveel mensen zoveel wensen. Gebruikersinformatie is persoonlijk en afhankelijk van ieders eigen omstandigheden, eerdere ervaringen, eisen die je stelt, hoe en waarvoor je de app wilt gebruiken et cetera. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen nieuwe gebruikers op basis van hun eigen situatie de navigatie-app kiezen die hen het beste past.

Uit de grote groep beschikbare navigatie-apps zijn zeven apps geselecteerd voor dit lezerspanelonderzoek. De gekozen apps zijn: Waterkaart Live, NavShip, NV Charts, Boating Marine & Lakes, C-Map, Vaarkaart Nederland en Waterwegen. Met deze selectie is beoogd een variatie aan apps in beeld te brengen die een brede doelgroep aanspreekt. De apps moesten minimaal bruikbaar zijn in heel Nederland, op klein en groter water, informatie bieden over vaarwegen en -routes en beschikken over een navigatiefunctie. Tot slot is ook meegewogen dat de geselecteerde apps niet al op reguliere basis door het panel gebruikt worden, wat maakte dat iedereen dezelfde uitdaging had om de app te leren kennen. Dit heeft ertoe geleid dat de app Waterkaarten (voorheen van de ANWB) niet als ‘onderzoeksobject’ in het onderzoek is meegenomen omdat de meeste deelnemende panelleden al veelvuldig gebruik maken van deze app. 

Aan de slag

En zo zijn zeven lezerspanelleden afgelopen zomer gaan varen met zeven verschillende navigatie-apps. Bret de Boer, Steve de Munck, Albert Remmelts, Herbert Schoenmakers, Rudy Vendelbosch en Peter en Marianne de Water hebben de apps onderzocht op de volgende aandachtspunten: gebruiksgemak, de kwaliteit en actualiteit van informatie over vaarwegen en -routes, de ondersteuning bij het navigeren, overige functies van de app, technische aspecten en uiteraard de prijs-kwaliteit verhouding. De ervaringen in het gebruik zijn zorgvuldig vastgelegd en uitgewisseld na afloop van het vaarseizoen.

Gebruiksgemak

Alle onderzochte navigatie-apps zijn makkelijk te vinden in de verschillende appstores en eenvoudig te downloaden. Zodra de apps gestart worden blijken de verschillen al bij de eerste oogopslag. De ene app toont als eerste een overzichtskaart, de andere zoomt gelijk in op de positie waar je je bevindt.

De gebruikte kaarten variëren in gedetailleerdheid. Verschillende apps zijn heel visueel ingesteld en maken gebruik van iconen op de kaart en buttons om een actie in gang te zetten. Andere apps werken meer tekstueel en hebben (ook) een menu-knop of uitklaplijstje om een actie te selecteren. Iedere app heeft zijn eigen stijl die is doorgevoerd in lettertype, iconen en schermindeling. Neem bijvoorbeeld Vaarkaart Nederland en Boating Marine & Lakes (afbeeldingen 3 en 4). Ze ogen heel verschillend en tegelijk is het lezerspanel enthousiast over het gebruiksgemak van deze beide apps. De buttons en menu’s werken intuïtief, het kost weinig tijd om ze je eigen te maken.

Het panel heeft twee meer algemene aandachtspunten bij het gebruik van navigatie-apps. De eerste heeft betrekking op taal. Internationale apps zoals de Boating Marine & Lakes, C-Map en NV Chart zijn in het Engels, met soms de keuze voor Frans of Duits. Als je die taal minder machtig bent kunnen menu’s lastig te doorgronden zijn. Het tweede aandachtspunt betreft de schermgrootte van het mobiele apparaat dat je gebruikt. Bij het plannen van vaarroutes raak je sneller het totaaloverzicht kwijt op het scherm van een smartphone. Een tablet is dan fijner in gebruik. 

Vastgelopen

Nog voor met het gebruik kon worden gestart liep de Waterwegen-app tijdens het onderzoek steeds na 2 seconden vast op een Samsung-telefoon. De app is verschillende keren opnieuw gedownload maar het probleem bleef zich voordoen. Uit reviews in de Google Play Store bleek dat andere gebruikers eenzelfde probleem hebben. Daarop is contact gezocht met de ontwikkelaar, maar dat leidde niet tot een reactie. De app bleek later wel te werken op een  iPhone, waardoor enkele functies van de app nog wel zijn bekeken.

Vaarweginformatie

De meeste apps hebben de optie om kaarten te downloaden zodat ze voor offline gebruik geschikt zijn. Het lezers- panel adviseert om kaarten altijd te downloaden voorafgaand aan de reis, in ieder geval op een plek met voldoende internetbereik of wifi-verbinding. Dat maakt het gebruik onderweg zowel gemakkelijker als goedkoper.

Over het algemeen zijn de kaarten, die gebruikt worden in de verschillende apps prima tot heel goed. Er zijn wel grote verschillen gevonden in de mate van gedetailleerdheid en de grafische vormgeving van de kaarten. Afbeelding 6 toont de kaart van Waterkaart Live rondom de Volkeraksluizen. De informatie op de kaart is zeer gedetailleerd weergegeven in tekst, getallen en iconen echter door de hoeveelheid aan informatie ontbreekt het overzicht. Afbeelding 7 toont de kaart van C-Map waarop rechtsonder ook nog net de Volkeraksluizen zichtbaar zijn. In deze kaart is ervoor gekozen om bijvoorbeeld waterdiepten niet in getallen maar in verschillende kleuren te duiden wat een rustiger, overzichtelijker beeld geeft. Echter in C-Map wordt nauwelijks informatie gegeven over bruggen en sluizen, zoals hier de Volkeraksluis, wat bij varen over binnenwater wel als erg onhandig werd ervaren. Afbeelding 8 toont ook de kaart van C-Map, nu bij de Maasmond bij Hoek van Holland, met hier wel zeer gedetailleerde informatie over de Noordzee. Wanneer je een app gaat aanschaffen, zo concludeert het lezerspanel, is het dus goed jezelf eerst de vraag te stellen wat je vaargebied gaat zijn. Wil je vooral varen in het kustgebied en over zee dan zou C-Map een goede optie kunnen zijn. 

Actualiteiten

Bij het beoordelen van de vaarweginformatie op de apps heeft het lezerspanel specifiek ook gekeken naar de weergave van actuele informatie over bijvoorbeeld stremmingen van bruggen en sluizen. In de meeste kaarten wordt deze informatie weergegeven, hoewel regelmatig met enige vertraging. Dat lijkt te maken te hebben met het moment waarop de centrale database van de app een koppeling maakt met de server van Rijkswaterstaat. De apps verschillen sterk in hoe actualiteiten visueel op de kaart worden getoond. Het panel geeft de voorkeur aan ‘uitroeptekens’ op de overzichtskaart, waarna de actualiteiten bij doorklikken zichtbaar worden. Boating Marine & Lakes werkt op deze wijze. Het alternatief, alle informatie meteen zichtbaar als tekst of iconen in de kaart, wordt minder overzichtelijk gevonden.

Verschillende apps maken gebruik van de ‘community’, de groep van geregistreerde gebruikers, om actualiteiten en detailinformatie op kaarten te markeren. Dat leidde tot discussie binnen het panel. De informatie vanuit de community, bijvoorbeeld foto’s of een tip, wordt waardevol gevonden wanneer dit aanvullend is op voldoende basisinformatie in de app. Maar bijvoorbeeld in NV Charts lijkt de actualiteit van de informatie vooral gebaseerd op input vanuit de community. Iedere gebruiker van deze app kan een zogenaamd Point of Interest (POI) bewerken (zie afbeelding 9). Dat geeft het panel een wat ongemakkelijk gevoel over de betrouwbaarheid en volledigheid van deze informatie waar je tijdens het varen wel van afhankelijk bent. 

Navigeren

Gek genoeg blijkt navigeren niet de sterkste eigenschap van de onderzochte navigatie-apps. In de meeste apps is het best even zoeken hoe de routeplanner werkt. De automatische planner, waarbij je een begin- en eindpunt opgeeft, werkt over het algemeen goed. Dan volgt de route het vaarwater en houdt rekening met eventuele persoonlijke instellingen die je hebt ingevoerd zoals de afmetingen van het schip waarmee je vaart (zie afbeelding 11). Maar als je liever een iets afwijkende route vaart of handmatig een route wilt plannen over binnenwateren, dan is de kans groot dat je vastloopt in ingewikkelde menu-opties. Bij handmatig plannen houden de apps ook geen rekening meer met vaarwater of persoonlijke instellingen, de route van A naar B is dan zomaar een rechte lijn over land. Het handmatig uitstippelen van routes is vooral een handige optie voor een indicatie van een route over groot water of open zee. Het lezerspanel is weinig enthousiast over de werking van de routeplanners tíjdens het varen. Alleen de automatisch gegenereerde route in de Boating-app geeft tijdens het varen de relevante vaarweginformatie weer en werkt zoals verwacht. Bij de overige apps valt informatie weg of blijkt het bijvoorbeeld lastig om het eigen schip op de kaart te centreren.

Een handige functie op verschillende apps is de trackingfunctie. Bijvoorbeeld NavShip (zie afbeelding 10) heeft een duidelijk menu met opties voor tracking van de route die je vaart. Zo kun je naderhand de door jou gevaren route vastleggen en nog eens bekijken.

Overige functies

Alle navigatie-apps die door het lezerspanel zijn bekeken bieden nog andere functies naast de primaire kaart- en navigatiefunctie. Verschillende apps geven de mogelijkheid om de kaart in 3D of satellietbeeld te tonen of een nachtmodus aan te zetten. Soms is het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) ook te raadplegen. Andere apps geven informatie over het actuele weer, weersverwachtingen en informatie over getijden, stroming en waterstanden. De internationale apps zijn vaak ook te koppelen aan een plotter of ander digitaal apparaat.

De meeste discussie binnen het lezerspanel is echter gevoerd over de AIS-functie die inmiddels in de meeste apps beschikbaar is. Met deze functie tonen de apps schepen die een AIS-transponder aan boord hebben op de waterkaart. De apps maken daarbij gebruik van AIS-informatie die op internet beschikbaar is. Deze informatie is altijd vertraagd, immers het moet eerst vanaf het vaartuig met AIS-transponder de cloud in worden gestuurd om vervolgens geüpload te worden naar een navigatie-app. Leden van het lezerspanel die zelf geen vaste AIS-installatie aan boord hebben zijn wel gecharmeerd van de AIS-functie in de apps. Het geeft ze meer informatie over omringende en naderende schepen. Ze houden er rekening mee dat er tot enkele honderden meters vertraging in de informatie zit. De leden van het lezerspanel die zelf wel een vaste AIS-installatie aan boord hebben stellen dat AIS-informatie via de apps schijnveiligheid geeft. Omdat de informatie vertraagd beschikbaar is kun je er niet op vertrouwen, zeker niet in drukke vaargebieden. 

Technisch

De apps verschillen onderling in de opslagcapaciteit die gebruikt wordt op het mobiele apparaat. Apps die kaarten kunnen downloaden, en die je dus offline kunt gebruiken, vragen over het algemeen meer opslagcapaciteit. De technische prestaties van de apps die offline werken zijn over het algemeen goed. Bij langdurig aaneengesloten gebruik stelt het panel vast dat een mobiel apparaat wat warm kan worden. Twee apps, NavShip en Waterkaart Live, werken alleen goed als ze online verbinding hebben. Alleen dan zijn alle functies van de apps volledig beschikbaar. Nu heeft Nederland over het algemeen een goede 4G/5G dekking en veel mensen beschikken over een uitgebreid mobiel abonnement. Toch aarzelt het panel bij deze apps. Tijdens het gebruik lieten beide apps technische problemen zien bij wegvallende dataverbinding en/of intensief dataverbruik, in drukke vaargebieden. Kaarten worden traag of niet volledig opgebouwd bij inzoomen, het scherm gaat flikkeren en in het geval van Waterkaart Live is de app ook verschillende keren gecrasht. Opgemerkt moet worden dat in het najaar van 2022 verschillende verbeteringen zijn doorgevoerd in de NavShip-app. Het panel heeft deze ontwikkelingen kunnen volgen in de updates van de app, maar niet meer kunnen controleren op het water.

Prijs-kwaliteit

De waarde van iedere app staat of valt met de wijze waarop je er als gebruiker mee aan de slag wilt en welke verwachtingen je hebt. Het lezerspanel is zich ervan bewust dat zij hoge eisen stelt aan de actualiteit en accuraatheid van de apps op basis van brede ervaring met varen en het gebruik van diverse navigatie-apparatuur. Het panel heeft de apps dus kritisch onderzocht. Over het algemeen stelt het panel vast dat goedkopere apps grafisch minder gedetailleerde kaarten bevatten, dat internationale apps minder informatie bieden over kunstwerken en voorzieningen op binnenwateren en dat apps die online werken, sneller vastlopen als gevolg van intensief datagebruik.

Dat geconcludeerd hebbende springen twee apps er in positieve zin uit. Vaarkaart Nederland kost slechts € 8,99 per jaar, is grafisch minder gedetailleerd maar is wel volledig en accuraat in de basisinformatie op en rond het water.  Boating Marine & Lakes is een internationale app, biedt zeer gedetailleerde kaarten voor op zee en op binnenwater én bevat voldoende basisinformatie over bruggen, sluizen en andere voorzieningen. Deze app biedt voor € 39,50 per jaar waterkaarten voor Centraal & West-Europa.

Wat betreft de verhouding tussen de prijs en de geboden kwaliteit maakt het panel een kritische kanttekening ten aanzien van NV Charts. Deze app is online beschikbaar voor West en Noord Nederland voor € 49,99 per jaar en verder alleen te koop in een combipack met de papieren NV kaarten voor € 59,95 per jaar. Aangekondigd is dat deze prijzen nog gaan stijgen. Voor heel Nederland zijn vijf combipacks nodig. Dat levert een buitensporig kostenplaatje op wanneer je alleen de app wilt gebruiken voor de Nederlandse binnenwateren.

De apps in vogelvlucht

Deze zeven navigatie-apps zijn door het lezerspanel onderzocht in de zomer van 2022 aan de hand van de volgende aandachtspunten: gebruiksgemak, de kwaliteit en actualiteit van informatie over vaarwegen en -routes, de ondersteuning bij het navigeren, overige functies van de app, technische aspecten en de prijs-kwaliteit verhouding. De genoemde prijzen zijn de prijzen van 2022.

Waterkaart Live

Gebruiksgemak: Kaarten downloaden kost veel tijd, altijd internetverbinding nodig voor alle detailinformatie. Gebruiksvriendelijk bij de reisvoorbereiding, maar niet in gebruik onderweg. App reageert heel traag.
Vaarweginformatie: Basisinformatie in kaart is karig, bij inzoomen zoveel detailinformatie dat overzicht wordt verloren.
Navigeren: Routeplanner werkt mooi, ook over grote afstand, met informatie over verwachte vaaruren, aantal bruggen en sluizen met doorvaarthoogten et cetera.
Overige functies: O.a. informatie over voorzieningen langs het water, raadplegen BPR, weersvoorspellingen, AIS-informatie, mogelijkheid om een noodoproep te doen.
Technisch: Internetverbinding noodzakelijk voor volledig functioneren app, bij intensief dataverbruik loopt de app vast.
Prijs-kwaliteit: Niet duur, kan handige app zijn als problemen met vastlopen worden opgelost.
Prijs: € 4,99 per jaar.

“Wel heel geschikt voor het voorbereiden van de vaartocht.” (Albert)

Boating Marine & Lakes

Gebruiksgemak: Vanzelfsprekend en makkelijk in gebruik, duidelijke menu-opties. Engelstalig.
Vaarweginformatie: Gedetailleerde kaarten voor zowel binnenwater als op zee, correcte en actuele basisinformatie over bruggen, sluizen en havens. Stremmingen worden overzichtelijk gemarkeerd met de uitroepteken in de kaart, actuele informatie blijft soms wat achter.
Navigeren: Automatische routeplanning werkt goed, ook over lange afstanden. Handmatig plannen is lastig. Routeplanner werkt ook tijdens het varen goed.
Overige functies: O.a. AIS-informatie, informatie over getijden, stroming en waterstanden, weersvoorspellingen, mogelijkheid om te integreren met andere digitale apparaten aan boord.
Technisch: Werkt soepel en vlot, geen vertraging in opbouw kaarten.
Prijs-kwaliteit: Je krijgt waar voor je geld, uitgebreide internationale kaarten.
Prijs: € 39,50 per jaar (kaart Centraal- en West-Europa).

“Zeer complete app voor binnen- en buitenland.” (Marianne)

NV Charts

Gebruiksgemak: Lastig in gebruik, menu’s wijzen zich niet vanzelf. Duits-, Engels- of Franstalig.
Vaarweginformatie: Kaarten zijn zeer gedetailleerd, duidelijk en correct. Actualiteit van de basisinformatie over bruggen en sluizen vooral gebaseerd op input vanuit de community, roept vragen op over betrouwbaarheid van deze informatie.
Navigeren: Ruim 100 (!) instellingen voor persoonlijke voorkeuren. Routes makkelijk te plannen ook over grote afstand. Kaart zoomt soms vanzelf in of uit, dat is niet handig.
Overige functies: O.a. AIS-informatie, informatie over getijden, stroming en waterstanden, weersvoorspellingen, logboekfunctie, mogelijkheid om te integreren met andere digitale apparaten aan boord. Koppeling met AIS-ontvanger aan boord mogelijk, dan valt internetverbinding wel weg.
Technisch: Werkt vlot en soepel, wel hoog stroomverbruik, telefoon wordt warm.
Prijs-kwaliteit: Alleen de online kaarten van Zuidwest-, West- en Noord-Nederland zijn afzonderlijk beschikbaar in de app. Voor de overige gebieden in binnen- en buitenland moet een combipack met fysieke NV kaarten worden aangeschaft. Dat levert een buitensporig kostenplaatje op wanneer je alleen op zoek bent naar een app voor Nederlandse binnenwateren.
Prijs: € 49,99 per jaar voor online kaarten Zuidwest-, West- en Noord-Nederland, combipack online én  papieren kaart à € 59,95 per gebied per jaar.

“Heel mooie kaarten maar veel te kostbaar om alleen als app te gebruiken.” (Herbert)

Waterwegen

Gebruiksgemak: Crasht onmiddellijk op een Android telefoon, meerdere keren verwijderd en opnieuw gedownload. Contact gezocht met ontwikkelaar maar geen reactie gehad. De app bleek later wel te werken op een iPhone, zo is de app alsnog kort verkend.
Vaarweginformatie: Eenvoudige kaarten met veel iconen, uitgebreide informatie bij bruggen, sluizen, havens en andere voorzieningen.
Navigeren: Niet onderzocht. Overige functies: O.a. Ankeralarm en logboek. Het extra pakket biedt ook AIS-functie en routeplanner.
Technisch: Werkt niet op Android.
Prijs-kwaliteit: Basisfuncties werken goed op iPhone.
Prijs: Eenmalig €19,99 (voor basispakket) en € 10,99 per jaar (voor extra pakket).

“De app crashte steeds na 2 seconden op mijn Android telefoon.” (Peter)

C-map boating

Gebruiksgemak: Overzichtelijke kaarten, duidelijke menu-opties. Kaart is heel gevoelig voor aanraking. Engelstalig.
Vaarweginformatie: Zeer gedetailleerde kaarten met informatie over vaarwater inclusief kustwateren. Geen informatie over sluizen, bruggen en stremmingen. Beperkte informatie over havens en voorzieningen.
Navigeren: Routeplanning vraagt enige oefening.
Overige functies: O.a. AIS-informatie, informatie over getijden, stroming en waterstanden, weersvoorspellingen, ankeralarm, mogelijkheid om te integreren met andere digitale apparaten aan boord.
Technisch: App functioneert goed. 
Prijs-kwaliteit: Mooie app maar niet voor op binnenwater.
Prijs: € 48,99 per jaar, aanvullende opties ‘in-app’ aankopen.

“Meer geschikt voor gebruik in kustwateren en op zee dan op binnenwater.” (Bret)

Navship boot navigatie

Gebruiksgemak: Kaarten zijn netjes en overzichtelijk. Menu’s zijn omslachtig in gebruik. Internationale app, wel Nederlandstalig. Leuk detail is dat je een foto van je eigen boot kunt uploaden als avatar.
Vaarweginformatie: Karige informatie over vaarwegen, geen actuele informatie beschikbaar.
Navigeren: Routeplanner is omslachtig in gebruik, functies zijn verstopt. Routetracker werkt prima.
Overige functies: O.a. AIS-functie werkt alleen na koppeling aan AIS-transponder via NMEA-netwerk, weersvoorspellingen, ankeralarm, mogelijkheid om te integreren met andere digitale apparaten aan boord.
Technisch: Internetverbinding noodzakelijk voor volledig functioneren app, zonder internetverbinding kunnen kaarten niet worden ingezoomd.
Prijs-kwaliteit: Je kunt de app voor een korte periode aanschaffen, maar app werkt omslachtig en voldoet niet aan doelstellingen digitale navigatie. Recent zijn veel updates doorgevoerd, deze ogenschijnlijke verbeteringen konden nog niet worden onderzocht.
Prijs: € 5,99 per maand.

“De nieuwste updates lijken een verbetering in het gebruik van de app.” (Rudy)

Vaarkaart Nederland

Gebruiksgemak: Makkelijk in gebruik, menu-opties wijzen zich vanzelf, eenvoudige kaarten.
Vaarweginformatie: Correcte basisinformatie, ook over voorzieningen op en rond het water. Actuele informatie over bijvoorbeeld stremmingen pas zichtbaar na aanklikken brug of sluis, deze informatie is vaak wat vertraagd.
Navigeren: Routeplanner is aardig ter indicatie maar geeft soms onlogische routes, personaliseren is bijna niet mogelijk. Overige functies: O.a. AIS-informatie, informatie over actueel weer (geen voorspelling).
Technisch: Telefoon wordt warm bij langdurig gebruik, geen crashes of bugs.
Prijs-kwaliteit: Grafisch wat beperkter dan dure apps en minder overige functies, maar de basisinformatie is volledig en de app werkt goed.
Prijs: € 8,99 per jaar.

“Verrassend voordelig.” (Steve)

Waterkaartenapp

De grote roze olifant tijdens dit lezerspanelonderzoek bleek uiteindelijk toch de Waterkaartenapp te zijn, voorheen uitgegeven door de ANWB maar enkele jaren geleden overgenomen door Biggerworks. De lezerspanelleden maakten tijdens het onderzoek onwillekeurig steeds de vergelijking met deze app, niet alleen omdat ze er zeer vertrouwd mee zijn. Het panel is ook erg tevreden over de Waterkaartenapp en wil dat niet onvermeld laten. De app gebruikt veel opslagcapaciteit van een mobiel apparaat (tot ruim 15 Gb) maar dan zijn alle kaarten met zeer gedetailleerde informatie over voorzieningen op en rond het water ook offline beschikbaar. De app is in de afgelopen jaren sterk doorontwikkeld, juist ook in de basisfuncties van de app. In de komende periode zijn nog grote wijzigingen voorzien, onder andere in de vormgeving van de routeplanner om ook complexe routes nog beter te ondersteunen. Daarnaast ligt de integratie van de app met andere apparatuur aan boord in het verschiet. De Waterkaartenapp brengt maandelijks een nieuwsbrief uit over nieuwe ontwikkelingen. Meer informatie: www.waterkaarten.app.

Mogelijk interessante artikelen

Inloggen

Direct abonneren

Abonnee voor slechts € 5,00 p/m! Direct abonneren Onbeperkt toegang tot álle informatie op de website.

Meer berichten in deze rubriek

Voordelen van het Motorboot abonnement
12 keer per jaar thuisbezorgd én online
Onbeperkt toegang tot alle content
12 keer per jaar onze nieuwsbrief
Korting op interessante events
Ik word abonnee van Motorboot al vanaf 60,- per jaar