Plan voor netwerk van inzamelpunten vuilwater Friesland

Geplaatst door Redactie Motorboot

Om lozingen van vuilwater op het oppervlaktewater verder terug te dringen, wil recreatieschap De Marrekrite een nieuw netwerk van inzamelpunten opzetten. Deze inzamelpunten voor de inhoud van wat er aan boord in de toiletpot verdwijnt, moet komen langs belangrijke vaarwegen. Marrekrite experimenteert momenteel al met ‘it Húske‘. Dit zijn drijvend vuilwaterstation mét toilet. De proef…

Lozingsverbod onder de loep

Het moet voor de pleziervaart mogelijk worden om toiletwater zelf te reinigen aan boord, waardoor het schoon genoeg is om op het binnenwater te lozen. Dat is een voorstel van de minister van Infrastructuur en Milieu. Belangenorganisaties zijn positief over het voorstel. Wel hopen ze dat de industrie voldoende tijd krijgt om een geschikte zuiveringsinstallatie te ontwikkelen. Tegelijkertijd buigt…

Water zuiveren uit rivieren en meren

Geplaatst door Redactie Motorboot

Water zuiveren is een gecompliceerd proces, waarbij water uit rivieren en meren of regenwater nog lastiger te zuiveren is dan zout water. De nieuwe, mobiele waterzuiveringsinstallatie Aquonic onttrekt onder meer fijnstof, zware metalen en pesticiden aan het water. Handig voor aan boord dus! Bij de ontwikkeling van de installatie waren een aantal uitgangspunten van belang:…