Regels rond CE-markering aangescherpt

Geplaatst door Redactie Motorboot

Regels rond CE-markering

De jongste versie van de Europese Richtlijn voor Pleziervaartuigen geldt sinds 18 januari van dit jaar. In Nederland is deze vastgelegd in de Wet Pleziervaartuigen. De nieuwe wet is strenger geworden en dat geldt ook voor de regels voor CE-markering, een onderwerp waarover nog altijd vragen bestaan. Om meer duidelijkheid over deze materie te krijgen sprak Motorboot met een deskundige op dit gebied: Franke Hoekstra van het Dutch Certification Institute.

Regels rond CE-markering Regels rond CE-markering

Aan bod komen:

  • Waar staat ‘CE’ voor:
  • Wie doen de keuringen;
  • Hoe wordt gekeurd;
  • Wat is de hellingproef;
  • Inperking van de PCA-keuring;
  • Wat zijn de verschillende CE-ontwerpcategorieën;
  • Welke zekerheid geeft het CE-Keurmerk.

 

Door Laurens van Zijp


magazine