Eind aan voordelige vaste ligplaatsen gemeentehaven Hellevoetsluis

Geplaatst door Redactie Motorboot

De gemeente Hellevoetsluis mag geen vaste ligplaatsen meer aanbieden zonder de gemaakte kosten volledig door te berekenen. Dat is de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een hoger beroep dat de gemeente Hellevoetsluis had aangespannen tegen de Autoriteit Consument en Markt.

Alex de Boom, eigenaar van Marina Hellevoetsluis, deed vijf jaar geleden een melding bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Wat volgde was een jarenlange juridische strijd tussen de gemeente en de ACM. De gemeente bleef volharden in de lage tarieven waar Marina Hellevoetsluis schade van ondervond.

Oordeel ACM

De ACM oordeelde eerder al dat de gemeente Hellevoetsluis niet alle gemaakte kosten doorberekent in de ligplaatstarieven. Zo rekende de gemeente de (grond)waarde van de ligplaatsen niet mee. Ook hield de gemeente geen rekening met kosten voor onderhoud van kades en sluizen, het uitbaggeren van de haven en het bedienen van bruggen en sluizen. Daardoor was het gemiddelde tarief van de gemeente 20 tot 30% lager dan de naastgelegen jachthaven. De gemeente zou een deel van de kosten naar rato door moeten berekenen aan de ligplaatshouders en de dekking niet alleen uit de gemeentebegroting halen.

Marina HellevoetsluisFrustrerend

De Boom van Marina Hellevoetsluis is opgelucht over de uitspraak. “Het is enorm frustrerend en kostbaar om vijf jaar te procederen over een kwestie die op basis van gezond verstand en behoorlijk bestuur feitelijk niet aan de orde zou moeten zijn. Ik hoop dat er nu snel een uitnodiging van de gemeente komt om definitieve afspraken hierover te maken. En laat verder deze uitspraak ervoor zorgen dat gemeenten stoppen met ondernemertje spelen met overheidsgeld”, aldus de ondernemer.

HISWA

De uitspraak heeft gevolgen voor alle jachthavens in Nederland die hinder ondervinden van gemeentelijke exploitaties waarbij de gemaakte kosten niet goed doorberekend worden. Stijn Boode, manager afdeling recreatie bij HISWA: “HISWA Vereniging is in principe niet negatief over het aanbieden van ligplaatsen door gemeenten. Met name passantenplekken zijn een welkome aanvulling voor watersporters. Concurrentie hoort natuurlijk bij ondernemen. Maar concurrentie waarbij een gemeente een product levert dat door ondernemers wordt aangeboden en dan ook nog eens ver onder de kostprijs, dat klopt gewoon niet. We weten dat er in Nederland tientallen voorbeelden van zijn. Gemeenten moeten de afweging maken waarom ze als overheid überhaupt vaste ligplaatsen willen aanbieden. Het gaat immers ten koste van overheidstaken voor de eigen inwoners, zoals zorg en welzijn en maatschappelijke voorzieningen als de bibliotheek en het zwembad.”

Oproep

HISWA Vereniging roept watersportbedrijven op die vergelijkbare concurrentie van gemeentelijke ligplaatsen of andere overheidsdiensten in het economisch verkeer ondervinden, zich te melden.