De Zilveren Wimpel

Geplaatst door Redactie Motorboot
Het Watersportverbond lanceerde tijdens de opening van Boot Holland in Leeuwarden de campagne voor ‘De Zilveren Wimpel’.  De campagne is bedoeld om verenigingshavens te stimuleren de havenvoorzieningen zo in te richten dat ze optimaal geschikt zijn voor oudere watersporters.
‘Een leven lang genieten op het water’ is de mooie slogan van het Watersportverbond. Aan de bevolkingspiramide van Nederland is te zien dat ons land in toenemende mate gaat vergrijzen. Dus groeit de groep senioren, blijft deze langer fit dan vroeger en blijft langer watersporter. Desondanks wil het watersportverbond onverkort inhoud geven aan haar slogan. Het Platform Motorboot van het Watersportverbond onderkent deze ontwikkeling niet als bedreiging maar als feit en identificeert de kansen die erin besloten liggen.
 Zilveren Wimpel

Hulp bij ‘senior proof’ maken

Om die reden is het Watersportverbond op vrijdag 9 februari 2018 tijdens Boot Holland in Leeuwarden een campagne gestart waarbij aangesloten verenigingen worden geholpen om faciliteiten en voorzieningen bij de vereniging en in verenigingshavens zodanig in te kunnen regelen of te verbeteren, dat senioren langer van de watersport kunnen blijven genieten en op deze manier langer in de vaart blijven. En de verenigingen houden hun ledenbestand makkelijker op peil en het watersportverbond geeft invulling aan haar slogan. De aangedragen suggesties volgen uit een inventarisatie van het platform en consultatie van direct betrokkenen. “Het blijkt dat verenigingen het de groep ouder wordende watersporters vaak op verrassend eenvoudige manier gemakkelijker en meer naar de zin kunnen maken. Een checklist of de haven op dit gebied een voldoende haalt is inmiddels gereed en staat op het punt te worden uitgerold.”, aldus bestuurslid van het Watersportverbond Peter van Arkel. Watersportverenigingen die ‘senioren-proof’ zijn kunnen in de toekomst van het Watersportverbond jaarlijks De Zilveren Wimpel krijgen.