Bevaarbaarheid Apeldoorns Kanaal verder onder druk

Geplaatst door Redactie Motorboot

De bevaarbaarheid van het Apeldoorns kanaal voor motorboten is verder onder druk komen te staan, nu de Stuurgroep Veluwekroon heeft besloten heeft om pand 5 en 6 van het kanaal niet bevaarbaar te maken voor schepen in de zogeheten BM-klasse. Boten in deze klasse hebben een maximale diepgang van 1,50 meter en een maximale kruiphoogte van 2,75 meter.

Aanlegkade in het centrum van Wapenveld.
Aanlegkade in het centrum van Wapenveld.

De stuurgroep (een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hattem en Heerde, Waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstraat en de provincie Gelderland) vindt dat er onvoldoende duidelijkheid is over de betaalbaarheid van het bevaarbaar maken van de beide kanaalpanden en vreest dat de baten uiteindelijk niet zullen opwegen tegen de kosten.  Bij de Stichting Apeldoorns Kanaal, die zich al jaren inzet voor het bevaarbaar maken van het 55 km lange kanaal, is het besluit niet goed gevallen. De stichting zegt ‘met ongeloof’ kennis te hebben genomen van het besluit van de stuurgroep. “Na eerdere besluiten is daarmee het vertrouwen in het nakomen van gewekte bestuurlijke verwachtingen ter discussie komen te staan”, zo stelt zij in een nieuwsbrief.
Hoewel de bevaarbaarheid het Apeldoorns kanaal als geheel al enige tijd onder druk stond, was de bevaarbaarheid van het traject van Heerde tot de IJssel onderdeel van gemaakte afspraken”, zo stelt de Stichting Apeldoorns Kanaal. “Het besluit van de Stuurgroep die belast is met de uitvoering van de besluiten voor het genoemde noordelijke traject, kwam als een donderslag bij heldere hemel.”
Provinciale Staten van Gelderland stelde eerder € 3,1 miljoen beschikbaar voor het beweegbaar maken van twee bruggen en het bedienbaar maken van vier bruggen in de gemeenten Hattem en Heerde. “Van dit bedrag is inmiddels ruim 3 ton verdampt door allerlei onderzoeken. Het oorspronkelijke budget is mede daardoor niet meer voldoende”, zo stelt de Stichting Apeldoorns Kanaal. “Verer bestaat er, na de nodige discussie en (dure) onderzoeken, nog steeds onduidelijkheid over de werkelijke kosten van beheer en onderhoud van bruggen die door de gemeenten Hattem en Heerde zouden moeten worden gedragen. Vooruitlopende op dit onderhoud heeft Hattem nu al aangegeven ook geen cent aan vaarwegbeheer te willen uitgeven.”

Patstelling
Volgens de Stichting Apeldoorns Kanaal is er nu sprake van een patstelling voor wat betreft de toegezegde bevaarbaarheid voor de recreatietoervaart voor pand 5 en 6. Volgens de stichting heeft de stuurgroep de toezeggingen terzijde geschoven, door te kiezen voor een lagere doorvaarthoogte. “
De oplossingsrichting van de Stuurgroep is de realisatie van bruggen met een vrije doorvaarthoogte van slechts 1,25 m. Dat betekent, dat alleen kano’s, roeiboten en kleine sloepjes het kanaal kunnen bevaren. Praktisch gezien betekent dit, dat alleen de Kloosterbrug in Wapenveld (doorvaarthoogte 0,90 m) enigszins aangepast zal moeten worden. De overige bruggen voldoen ruim aan deze minimale vrije doorvaarthoogte en hoeven derhalve niet aangepast te worden. In de praktijk betekent het, dat alleen lokale bootjes die dagtochtjes maken, het kanaal zullen kunnen bevaren, wat in feite de huidige situatie is, maar nog belangrijker voor onze Stichting is dat de toekomstige bevaarbaarheid van het Apeldoorns kanaal een nagenoeg onomkeerbare wending dreigt te gaan nemen. De mogelijkheid van het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal voor de recreatietoervaart en schepen van het varend erfgoed wordt als “stip op de horizon” door de (tijdelijk ingestelde) Stuurgroep Veluwekroon niet uitgesloten, maar een stip aan de horizon kan snel achter de horizon verdwijnen.”

Open brief en petitie
Als reactie op de gewijzigde plannen van de Stuurgroep hebben de Stichting Recreatie Wapenveld, de Dorpsraad Wapenveld en de Ondernemersvereniging Wapenveld op 30 augustus gezamenlijk een open brief geschreven aan de gemeenteraad van Heerde. 
Deze brief, waarin protest wordt aangetekend tegen het besluit van de Stuurgroep Veluwekroon, wordt ondersteund door een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder de Stichting Apeldoorns Kanaal, het Watersportverbond en de Federatie Varend Erfgoed .
Tevens is op internet een petitie gestart door de Stichting Recreatie Wapenveld. De petitie kan worden ondertekend en gedeeld met anderen.

www.apeldoornskanaal.com
http://varenopapeldoornskanaal.petities.nl