Hét Motorboot magazine van Nederland
Passie voor varen
100% Motorboot
Actueel

Groen licht voor zelf toiletwater zuiveren aan boord

Gepubliceerd op 4 oktober 2019

Booteigenaren mogen voortaan toiletwater zuiveren aan boord en vervolgens lozen. Een wetswijziging daartoe is afgelopen week aangenomen. Een zuiveringsinstallatie is daardoor nu een alternatief voor een vuilwatertank. Geschikte systemen zijn er echter nog niet in Nederland.

Toiletwater lozen is sinds 2009 verboden voor pleziervaarders. Zij moeten dit zwarte water sinds die tijd opvangen in een vuilwatertank. Jachthavens met meer dan vijftig ligplekken voor kajuitboten moeten over een walvoorziening voor het legen van de tank beschikken. Metingen van de zwemwaterkwaliteit laten zien dat er ondanks het verbod nog steeds toiletwater geloosd wordt. Handhaving van het lozingsverbod is echter vrijwel onmogelijk omdat het lozingspunt van de vuilwatertank onder water zit.

Voorafgaand aan de invoering van het lozingsverbod heeft de watersportindustrie verzocht om het zelf zuiveren van toiletwater aan boord mogelijk te maken. Een zuiveringsinstallatie is volgens hen makkelijker in te bouwen en minder stankgevoelig. Om het zelf zuiveren van toiletwater mogelijk te maken moest de Regeling lozen buiten inrichtingen (Rlbi) gewijzigd worden.  De minister van Infrastructuur en Waterstaat is daar dit jaar mee aan de slag gegaan, waardoor de regeling nu, tien jaar later, eindelijk doorgevoerd is.

Zwemwaterrichtlijn

Belangenorganisaties Hiswa, Waterrecreatie Nederland, Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) en de Nederlandse Jachtbouwindustrie (NJI) lieten eerder dit jaar al aan Motorboot weten dat ze positief zijn over het zelf zuiveren van toiletwater. Ze plaatsten daarbij wel de kanttekening dat de industrie voldoende tijd moet krijgen om een goede installatie te maken. Momenteel zijn er namelijk nog geen geschikte systemen. Ontwikkelaars van zuiveringssystemen moeten er rekening mee houden dat het gezuiverde toiletwater geen risico voor de volksgezondheid mag vormen. Daarom moeten zij de eisen van de Zwemwaterrichtlijn oppervlaktewater aanhouden. Het zuiveren van toiletwater is overigens alleen vereist bij de grote boodschap. Urine mag wel ongezuiverd geloosd worden.

Kosten

De minister schrijft in het voorstel voor de wetswijziging dat de kosten voor een vuilwatertank en een zuiveringsinstallatie ‘niet ver uiteen’ lopen. “Afhankelijk van de specifieke situatie kost een opvangtank enige honderden tot €1.500, en zou een zuiveringsinstallatie op ongeveer €2.500 kunnen uitkomen.”

Verzegeling vuilwatertank

Aan de plannen om verzegeling van de vuilwatertank te verplichten verandert niets. Die plannen zijn in november 2018 aangezwengeld via een motie door D66-kamerlid Tjeerd de Groot, die een maand later werd aangenomen door de Tweede Kamer. Zoals het nu lijkt wordt verzegeling verplicht vanaf 2021. Belangenorganisaties voelen niets voor zo’n verplichte verzegeling en zien veel praktische bezwaren, bijvoorbeeld bij de handhaving.

Mogelijk interessante artikelen

Meer berichten in deze rubriek

Voordelen van het Motorboot abonnement
12 keer per jaar thuisbezorgd én online
Onbeperkt toegang tot alle content
12 keer per jaar onze nieuwsbrief
Korting op interessante events
Ik word abonnee van Motorboot al vanaf 60,- per jaar