donderdag, 26 maart 2015 11:58

Werk aan de Waal

Om de doorstroming van de Waal te verbeteren verlaagt Rijkswaterstaat kribben langs de Waal en worden langsdammen aangelegd.
Tijdens het recreatieseizoen 2015 liggen tussen Wamel en Ophemert (km 911-km 921) veel werkschepen. Bij Wamel wordt een langsdam van 7 km aangelegd aan de linkeroeverzijde van de rivier. Bij Ophemert komt een langsdam van 3 km aan de rechteroeverzijde.
De werkzaamheden aan de langsdammen duren nog de hele zomer van 2015. De oevergeul achter beide langsdammen is gedurende het vaarseizoen 2015 nog gesloten voor vaartuigen.
Naast de aanleg van de langsdammen verlaagt Rijkswaterstaat tijdens het vaarseizoen 2015 de kribben tussen Tiel en Gorinchem. Schippers ondervinden hiervan beperkte hinder, aldus Rijkswaterstaat. De werkzaamheden worden lokaal uitgevoerd, zoveel mogelijk op de kribben en deels vanaf het water.
Op het Waaltraject Nijmegen-Tiel zijn vrijwel alle kribben ongeveer 1 meter verlaagd. Bij een aantal kribben wordt in 2015 nog een optimalisatie uitgevoerd. De verlaagde kribben staan vaker onder water en daardoor verandert het zicht op de rivier. Bij normale waterstanden oogt de rivier breder dan in de tijd voordat de kribben verlaagd waren. Door de kribverlaging staan de kribben twee derde van de tijd onder water en oogt de rivier breder dan voorheen. De kribben zijn van tijd tot tijd beperkt zichtbaar, waarschuwt Rijkswaterstaat. De bakens op de uiteinden van de kribben (aan de rivierzijde) zijn een houvast bij het varen. Het is zaak de bakens met voldoende afstand (ten minste 10 meter) te passeren, altijd aan de rivierkant.
Meer informatie over het project Kribverlaging Waal fase 3 en Langsdammen Wamel-Ophemert staat op www.ruimtevoorderivier.nl en www.rws.nl onder zoekterm kribverlaging.

donderdag, 26 maart 2015 11:38

Gratis opstappen op een Friese boot

In verschillende dorpen en steden in Friesland kan zaterdag 4 april gratis kennis worden gemaakt met de verschillende vormen van watersport. Van motorboot, skûtsje tot open zeilboot met of zonder schipper.
De Friese boten opstapdag concentreert zich in het zuiden en zuidoosten van Friesland. Deelnemende steden en dorpen zijn Balk, Earnewâld, Heeg, Heerenveen, Langweer, Offingawier, Oudega (SWF), Sneek, Terherne en Woudsend. Elk dorp biedt andere opstapmogelijkheden en watersportarrangementen aan. Naast de activiteiten op het water is er verschillende entertainment voor jong en oud aan wal.
Op www.vareninfriesland.nl staat een overzicht van de deelnemende bootverhuurders en de verschillende activiteiten. Om zeker te zijn van varen in of met de gewenste boot is vooraf aanmelden aan te raden.

donderdag, 26 maart 2015 11:25

Motorboot april is uit!

In Motorboot van april onder meer een verslag van een bezoek aan Terschelling in Oerol-sferen en de slotverhalen van de toervaarten ‘Via het Mittelandkanal richting Praag’ en ‘Het Groene Hart’.

vrijdag, 20 maart 2015 10:56

Symphony door de Julianasluis (filmpje)

De Julianasluis in Gouda verbindt de Gouwe met de Hollandse IJssel. Voor de superjachten van de werf van Van Lent op de Kaag is het de bottleneck in de vaarweg naar Rotterdam.

Pagina 1 van 37