Motorboot lezerspanel

Lezerspanel: 300 jaar watersportervaring

Motorboot heeft sinds 2007 een eigen Lezerspanel, dat wordt ingeschakeld voor vergelijkende tests van boten en watersportproducten. Het panel bestaat uit zestien actieve recreatieschippers, die samen meer dan 300 jaar watersportervaring vertegenwoordigen.

Alle tests van het panel verlopen volgens een strak programma, waarbij de boten of producten op diverse onderdelen worden beoordeeld. Individueel worden daarbij voor elk onderdeel cijfers toegekend, variërend van 1 tot 10. Aan de hand van deze cijfers wordt vervolgens een gemiddelde berekend. Zo ontstaat een totaalscore, die bepalend is voor de einduitslag. Elk testonderdeel weegt daarbij in de einduitslag even zwaar. Speciaal voor lezers die extra belang hechten aan één of meer specifieke eigenschappen, worden de uitkomsten per onderdeel afzonderlijk gepubliceerd. De lezer kan dan zelf bepalen hoe zwaar men dit testonderdeel laat meewegen.